MS-GN18VF - 18000 BTU

Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ

Nano Platinum Filter 
แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์

Air Cleanning Filter 
แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์ดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค

Econo Cool 
ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 % 

Powerful Cool 
เพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

Fuzzy Logic " I FEEL " Control 
ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก

Auto Restart 
ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง

12 Hour ON/OFF Timer 
โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด หรือ ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง

สารทำความเย็น R32 สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก ลดภาวะเรือนกระจก

Visitors: 28,653