ท่อ EMT

อุปกรณ์เดินลอยในอากาศ หรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดิน
หรือฝังในพื้นคอนกรีต
ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูง หรือบริเวณ
ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาด
คือ
1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" การดัดท่อชนิดนี้ใช้ bender
ที่มีขนาดเท่ากับขนาดท่อ สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป (Elbow)
ที่วางขายทั่วไปได้เช่น ข้อโค้ง 90 องศา

 

Visitors: 51,344