คุปปิ้ง

อุปกรณ์ข้อต่อตรงใช้สำหรับต่อท่อ EMTเข้าด้วยกัน
มีหลายขนาดตามขนาดของท่อ เช่น
1/2'', 3/4"

Visitors: 51,344