วายนัท

อุปกรณ์สำหรับเป็นปลอกหุ้มสวมสายไฟที่มีพันเกลียว
ใช้สวมหุ้มเพื่อกันไฟฟ้าลัดวงจร

Visitors: 52,450